เข้าร่วมโครงการ หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ประเภทเม็ดพลาสติก หรือสารเติมแต่ง

สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกวิจัยตลาดและกลยุทธ์อุตสาหกรรม (สถาบันพลาสติก)

02-3915340-3 ต่อ 214 / email; rattanapatum.p@thaiplastics.org

If you are interest in presenting your resin product or additive product of your company, or if you have any question or need more information please contact us at rattanapatum.p@thaiplastics.org