ซีลีเนียม (Selenium)

 

 

เอกสารอ้างอิง

[1]    https://medium.com/arincare-com/ซีลีเนียม-ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้จริงหรือ
[2]    https://healthgossip.co/what-is-selenium/
[3]    http://www.env.eng.chula.ac.th/?q=content/atomic-absorption-spectroscopy-aas

เอกสารอ้างอิง

[4]    https://hellokhunmor.com/herbal/สังกะสี-zinc/
[5]    https://medthai.com/ซีลิเนียม/
[6]    https://healthgossip.co/what-is-selenium/