แปะก๊วย (Ginkgo)

 

 

เอกสารอ้างอิง

[1]

https://www.pharmanordsea.co.th/products

[2]

https://www.chemipan.com/home/index.php/635-สินค้า/636-เคมีเครื่องสำอาง/687-สารสกัดธรรมชาติ/10412/10412-สารสกัดแปะก๊วย-ใบ- ginkgobiloba-extract-25g-เคมีภัณฑ์-สารเคมี.html

[3]

Steinegger E, Haensel R, Lehrbuch der Pharmakognosie and Phytopharmazie. Spronger Veriag 1988:586-88.

[4]

The Complete German Commission E Monographs, Therapeutic guide to herbal meficines. Mark Blumenthal ed. Taxas : American Botanical Council 1998;62:136-8.

[5]

Joyeux M, Lobstien A, Anton R and Mortier F. Comparative antillipoperoxidant, antinecrotic and scavenging properties of terpenes and biflavones from Ginkgo and som flavonoids. Planta Med 1995:126-9.

[6]

ข้อมูลด้านเภสัชวิทยาจากฐานข้อมูล NAPRALERT มหาวิทยาลัยอิลลินอยด์ สหรัฐอเมริกา.

[7]

Bruneton J. Pharmacognosy-phytochemistry-medicinal plants. New York : Lavoisier Publishing 1995:282-3.

[8]

http://disthaid.blogspot.com/2017/05/gingko-biloba-l.html

[9]

http://thejackrocks.blogspot.com/2016/05/aimmura-v.html

ยังไม่มีข้อมูล


ยังไม่มีข้อมูล