สบู่ก้อน (soap)

 

เอกสารอ้างอิง
[1]    http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1631/saponification-ซาพอนนิฟิเคชัน
[2]    https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=agrinat&month=19-07-2007&group=3&gblog=1
[3]    https://th.wikipedia.org/wiki/น้ำมันมะกอก


เอกสารอ้างอิง

[4]    http://www.rspg.or.th/experimental_project/olive_5-1.htm

เอกสารอ้างอิง

[5]    https://www.plerne.com/สบู่สมุนไพร-ชอบหมดเร็ว/

ยังไม่มีข้อมูล


ยังไม่มีข้อมูล