เจลล้างหน้า (Cleansing Gel)

เอกสารอ้างอิง

[8]    https://sites.google.com/a/mengrai.ac.th/ kuntika11177/sbu-soap

เอกสารอ้างอิง

[3]    http://www.vcharkarn.com/varticle/40054
[4]    https://sites.google.com/site/baanmaklomp/withi-tha-naman-maphraw-skad-yen-100
[5]    https://sistacafe.com/summaries/ 8635-DIYเจลล้างหน้าน้ำผึ้งหน้าใสไม่ต้องกลัวแพ้
 

 

เอกสารอ้างอิง

[6]    https://www.znyaorganics.com /organic-liquid-soap/
[7]    http://www.rcskinclinic.com/ th/q-a/13689/การล้างหน้าใช้เจลหรือโฟมดีกว่า.aspx
 

ยังไม่มีข้อมูล


ยังไม่มีข้อมูล