ครีมอาบน้ำ (Body wash)

 

เอกสารอ้างอิง

[1]    https://sites.google.com/site/poisonsocool/detergent
[2]    https://en.wikipedia.org/wiki/Shower_gel
[3]    http://umixskincare.com/news/soap-base.html
[4]    http://wsww.scimath.org/article-science/item/2177-soap
[5]    http://www.ceoriceoil.com/productions/?lang=TH
[6]    http://www.thaikasetsart.com/สบู่เหลวสูตรธรรมชาติ/
[7]    https://www.pobpad.com /น้ำมันรำข้าว-คุณประโยชน
[8]    http://th.fzbiotech.com/high-quality-oryzanol-powder-best-price

-

เอกสารอ้างอิง

[5]    http://www.ceoriceoil.com/productions/?lang=TH
[6]    http://www.thaikasetsart.com/สบู่เหลวสูตรธรรมชาติ/
 

ยังไม่มีข้อมูล


ยังไม่มีข้อมูล