คลีนเซอร์ (Cleansers)

เอกสารอ้างอิง
[1]    https://allaboutyou.co.th/th/60-mad-hippie-cream-cleanser-118-ml.html
[2]    https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_hyaluronate
[3]    https://en.wikipedia.org/wiki/Palmitoleic_acid

เอกสารอ้างอิง
[4]    ศศิธร ขันทองหล่อ และ รณกฤต อยู่ศิริ “การสกัดน้ำมันงา” วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2554.
[5]    http://www.suwattana.net/separation/PAGE7.html
[6]    https://www.honestdocs.co/coconut-oil-saturated-fat
[7]    https://www.gotoknow.org/posts/296587
[8]    https://today.line.me/th/pc/article/DIY+สุดง่ายคลีนเซอร์จากน้ำนมข้าว+สูตรลับผิวสวยจากสาวญี่ปุ่น-k9jeWL

 

ยังไม่มีข้อมูล


ยังไม่มีข้อมูล