มาส์กหน้า (Face mask)

เอกสารอ้างอิง
[1]    https://www.encyclo-ecolo.com/Lycop%C3%A8ne
[2]    http://www.vcharkarn.com/vcafe/129560
[3]    http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1738
[4]    https://en.wikipedia.org/wiki/Allantoin

 

เอกสารอ้างอิง

[5]    http://thapput.phangnga.doae.go.th/data/pdf/learning_center/ta.pdf
[6]    https://www.biocrown.com.tw/th/product/a010103.html

เอกสารอ้างอิง
[7]    https://www.sanook.com/women/62559/

ยังไม่มีข้อมูล


ยังไม่มีข้อมูล