แป้ง (Powder)

 

เอกสารอ้างอิง
[1]    http://www.siamchemi.com/แป้งผัดหน้า/
[2]    https://www.pobpad.com/ทนาคาผลิตภัณฑ์สมุนไพร/
[3]    http://puechkaset.com/ว่านหางจระเข้/
[4]    https://www.jaslynsense.com/ข้อมูลสาระสำคัญต่างๆ/ประโยชน์ของ-aloe-vera-ใน-skincare/
[5]    http://www.nana-nature.com/สารสกัดจากขมิ้นชัน-turmeric-extract
[6]    http://www.asianbioplex.com/shop/extracts-for-cosmetics/thanaka-extract-liquid
[7]    http://www.vcharkarn.com/vcafe/129560
[8]    http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1738

เอกสารอ้างอิง
[9]    http://www.arda.or.th/kasetinfo/rice/rice_product/rice-product1_1.html
[10]    http://www.taradguru.com/product/view/80-ไม้ทานาคา_หินฝน.html
[11]    ก่องกาญจน์ อังสุภานิช “การศึกษากรรมวิธีการผลิตว่านหางจระเข้ผง” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 2536.
[12]    http://www.cdipthailand.com/th/innovation-thai/article-thai/206-spray-dryer.html
[13]    https://ajarncharoen.files.wordpress.com/2014/08/09_dehydration.pdf
[14]    https://www.chemipan.com/home/index.php/635-เคมีเครื่องสำอาง/687-สารสกัดธรรมชาติ/9798/9798-สารสกัด-ว่านหางจะเข้-ผง-aloe-vera-extract-powder-เคมีภัณฑ์-สารเคมี.html
[15]    http://thapput.phangnga.doae.go.th/data/pdf/learning_center/ta.pdf
[16]    https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9
%89%E0%B8%99&rlz=1C1CHZL_enTH749TH749&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0ahUKEwjpgpadiLXbAhVRXn0KHXM0Dk4Q_AUICigB&biw=2048&bih=979#imgrc=gdD
B0H0N-9LH3M:
 

ยังไม่มีข้อมูล


ยังไม่มีข้อมูล