Plastics Institute Of Thailand

เข้าร่วมโครงการ หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ประเภทเม็ดพลาสติก หรือสารเติมแต่ง สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกวิจัยตลาดและกลยุทธ์อุตสาหกรรม (สถาบันพลาสติก)

Read more

น้ำมันปลา (Marine plus)

น้ำมันปลา คือ น้ำมันที่สกัดมาจากปลาโดยเฉพาะปลาในเขตหนาว ซึ่งในน้ำมันปลาจะมีกรดไขมันหลายชนิด น้ำมันปลาประกอบด้วยประกอบด้วยกรดไขมันโอเมก้า-3 (Omega-3)

Read more

แปะก๊วย (Ginkgo)

แปะก๊วย (Ginkgo biloba) มีถิ่นกำเนิดจากทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตันไม้ที่ถูกนำมาใช้ในผลิตยาตั้งแต่สมัยโบราณ ต้นแปะก๊วยไม่มีความเกี่ยวเนื่องทางสายพันธุ์กับต้นไม้อื่นใด แต่สามารถดำรงชีวิตนานถึง 240 ล้านปี ถูกขนานนามว่าเป็น "ฟอสซิลที่มีชีวิต (A living fossil)” ต้นแปะก๊วยมีความคงทนแข็งแรงและสามารถเจริญเติบโตได้ง่าย มีความสูงถึง 30-40 เมตร

Read more

เส้นใย (Bio-fiber)

ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ไบโอ-ไฟเบอร์ 80 (Bio-Fiber) เป็นผลิตภัณฑ์เส้นใยอาหารจากธรรมชาติในรูปแบบเม็ด ปราศจากสารเติมแต่ง แต่ละเม็ดประกอบไปด้วยส่วนผสมจากเส้นใยอาหารจากพืชผัก 460 มิลลิกรัม

Read more