Plastics Institute Of Thailand

เข้าร่วมโครงการ หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ประเภทเม็ดพลาสติก หรือสารเติมแต่ง สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกวิจัยตลาดและกลยุทธ์อุตสาหกรรม (สถาบันพลาสติก)

Read more

น้ำมันปลา (Marine plus)

น้ำมันปลา คือ น้ำมันที่สกัดมาจากปลาโดยเฉพาะปลาในเขตหนาว ซึ่งในน้ำมันปลาจะมีกรดไขมันหลายชนิด น้ำมันปลาประกอบด้วยประกอบด้วยกรดไขมันโอเมก้า-3 (Omega-3)

Read more

แปะก๊วย (Ginkgo)

แปะก๊วย (Ginkgo biloba) มีถิ่นกำเนิดจากทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตันไม้ที่ถูกนำมาใช้ในผลิตยาตั้งแต่สมัยโบราณ ต้นแปะก๊วยไม่มีความเกี่ยวเนื่องทางสายพันธุ์กับต้นไม้อื่นใด แต่สามารถดำรงชีวิตนานถึง 240 ล้านปี ถูกขนานนามว่าเป็น "ฟอสซิลที่มีชีวิต (A living fossil)” ต้นแปะก๊วยมีความคงทนแข็งแรงและสามารถเจริญเติบโตได้ง่าย มีความสูงถึง 30-40 เมตร

Read more

เส้นใย (Bio-fiber)

ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ไบโอ-ไฟเบอร์ 80 (Bio-Fiber) เป็นผลิตภัณฑ์เส้นใยอาหารจากธรรมชาติในรูปแบบเม็ด ปราศจากสารเติมแต่ง แต่ละเม็ดประกอบไปด้วยส่วนผสมจากเส้นใยอาหารจากพืชผัก 460 มิลลิกรัม

Read more
×

คุกกี้ (COOKIES) คืออะไร ?

คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่อยู่ใน Browser ของผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล บันทึกการใช้งาน อินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ

นโยบายคุกกี้

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก ในฐานะผู้พัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์ www.asp.plastics.or.th:8001 ให้ความเชื่อมั่นแก่ท่านว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านเป็นข้อมูลที่ทางสถาบันฯให้ความสำคัญ โดยสถาบันฯรับประกันจะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วบบุคคลด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด และข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

Cookies ที่สถาบันฯใช้ในการให้บริการแก่ท่าน

- Strictly Necessary Cookies เป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานของเว็บไซต์ และการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย

- Analytical cookies เป็นคุกกี้ที่จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น

- Functionality Cookies เป็นคุกกี้ที่ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น ลักษณะการทำงานต่างๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

การตั้งค่าคุกกี้ ท่านสามารถศึกษาวิธีจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านจากเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ ตามรายละเอียดดังนี้ :